Akademia e Bankierëve të ProCredit

Apliko për praktikë
  • Zhvillimet e Stafit
  • Zhvillimet dhe trajnimet
  • ProCredit Onboarding Process
  • Praktikë për studentë

Akademia  e Bankierëve të ProCredit ofron program një vjeçar për menaxhmentin e mesëm dhe të ulët nga ana e bankave të grupit ProCredit. Kurset janë të dizajnuara për të rritur njohuritë teknike të pjesëmarrësve në fusha të ndryshme të aktiviteteve bankare, duke zhvilluar njëkohësisht aftësitë e tyre menaxheriale dhe të komunikimit si dhe duke i përfshirë në një dialog intensiv mbi vlerat dhe etikën e biznesit.

Plan programi mësimor mbulon tema të zgjedhura nga fusha të ndryshme duke përfshirë menaxhimin, me një fokus në njerëz dhe procese, shkencat humane dhe bankat e financat.