Çmimorja, kushtet dhe rregullat e përgjithshme për klientët privatë