Agjensioni ndërkombëtar FITCH RATINGS konfirmon vlerësimin kreditor të shkallës ‘BB’ për Bankën ProCredit në Kosovë  

5/7/2021

Agjensioni ndërkombëtar për rangim kreditor Fitch Ratings ka konfirmuar vlerësimin kreditor të Bankës ProCredit në Kosovë në “BB” (Long-Term Issuer Default Rating), Perspektiva: E qëndrueshme.
Ky vlerësim i lartë i qëndrueshmërisë kreditore të bankës ProCredit në Kosovë pasqyron kapitalizimin solid, bazën stabile të depozitave dhe mirëmbajtjen e cilësisë së lartë të aseteve. 
Qëndrueshmëria e lartë e Bankës ProCredit në Kosovë vjen edhe si rezultat i mbështetjes së ProCredit Holding, aksionarit të vetëm të bankës – me shkallë vlerësimi të konfirmuar këtë vit BBB, e cila zbaton një politikë të kujdesshme të menaxhimit të riskut në secilën nga bankat e grupit.

Për bankën ProCredit Kosovë konfirmimi i vlerësimit është një votë e besimit në strategjinë e bankës në funksion të mbështetjes financiare të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe reflekton konfirmim të stabilitetit tonë si një institucion financiar që dëshmon për shkallën e lartë të respektimit të praktikave dhe standardeve më të mira ndërkombëtare bankare.

ProCredit Bank Kosova është banka e parë në Kosovë që vlerësohet çdo vit nga agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kreditor Fitch Ratings.