MasterCard dhe ProCredit me fushatë të përbashkët

8/25/2021

Fito çdo muaj nga 6 Euro duke paguar me kartelën MasterCard

Të gjithë klientët e bankës ProCredit të cilët bëjnë të paktën 10 ose më shumë blerje në shumën minimale kumulative prej 200 Euro me kartelën MasterCard për çdo muaj deri në tetor, do të përfitojnë 6 Euro kthim të parave. 

Fushata e Mastercard në bashkëpunim me bankën ProCredit, zhvillohet në periudhat e mëposhtme: 

 1 -31 gusht 2021 (pagesat e kthimit të parave deri më 15 shtator 2021)
 1 -30 shtator 2021 (pagesat e kthimit të parave deri më 15 tetor 2021)
 1 -31 tetor 2021 (pagesat e kthimit të parave deri më 15 nëntor 2021).


Pushimi është puna juaj më e rëndësishme këtë verë!  
Nuk ka të paguar.