Anketa

 • A e keni kontaktuar ndonjëherë ProCredit Bank?
 • Cilin nga opsionet e mposhtëm keni përdorur për kontakt?

 • Sa shpesh kontaktoni bankën?

 • Sa gjatë keni pritur për t’u lidhur me operatorin (qendrën e thirrjeve)?

 • Nëse mund ta rikujtoni herën e fundit që na keni kontaktuar, cila ishte arsyeja e thirrjes tuaj? Informata mbi:

 • Zgjedhe filialen
 • A ishte operatori i gatshëm dhe i vullnetshëm për t'ju ndihmuar rreth zgjidhjes së çështjes suaj?

 • Si e vlerësoni profesionalizmin e operatorit gjatë komunikimit?

 • A jeni ndjerë më të sigurtë rreth çështjes suaj pas udhëzimeve që morët nga qendra jonë e thirrjeve?

 • A ishin udhëzimet që morët nga operatori i qendrës së thirrjeve të lehta/qarta për t’i ndjekur?

 • A do t’ia rekomandonit të tjerëve përdorimin e shërbimit të qendrës së thirrjeve?

 • Cilën nga mënyrat e mëposhtme do ta preferonit për komunikim me qendrën e thirrjeve?

 • Nëse keni ndonjë koment apo sugjerim rreth shërbimit të qendrës së thirrjeve, mos hezitoni të na shkruani.
 • A e dini numrin kontaktues të bankës?

 • A do të preferonit të informoheni për llogaritë tuaja përmes telefonit?

 • A e dini se shërbimi i qendrës së thirrjeve punon 24 orë, çdo ditë?

 • Si do të vepronit nëse e humbni kartelën tuaj bankare?