Apliko Online

Platforma e aplikacionit online ofrohet përmes ueb faqes së ProCredit Bank dhe u dedikohet të gjithë atyre që kanë nevojë për ndonjë shërbim bankar. Me anë të këtij shërbimi ju do të mund të kurseni kohën tuaj, sepse keni mundësi që nga shtëpia apo zyra juaj të aplikoni për shërbimet tona bankare. Duke aplikuar online për shërbimin që ju nevojitet juve, ju do të pranoni një telefonatë nga punëtorët e ProCredit Bank, për të aranzhuar një takim atëherë kur juve ju përshtatet më së miri.

Informatat tuaja që do t’i shkruani gjatë këtij aplikimi do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.

Lexoni kushtet dhe rregullat e përgjithshme.

 • Klientë Privatë
 • Klientë Biznesi
 • Klientë Privatë
 • Klientë Biznesi
 • Shërbime Elektronike
 • Kartela
 • Kredi Private
 • Shërbime Elektronike
 • Kartela
 • Kredi Biznesi
 • Konfirmimi
 • Falenderimi
Ju lutem zgjedhni njërin nga opsionet.
vazhdo
vazhdo
Zgjedhe njërin prej shërbimeve
Zgjedhe njërin prej shërbimeve
Zgjedhe njërin prej shërbimeve
Zgjedhe njërin prej shërbimeve
Zgjedhe njërin prej shërbimeve
Zgjedhe njërin prej shërbimeve
Ju lutem plotësoni këtë fushë.Kjo fushë nuk duhet të përmbaj numra.
Ju lutem plotësoni këtë fushë.Kjo fushë nuk duhet të përmbaj numra.
Ju lutem plotësoni këtë fushë.
Ju lutem plotësoni këtë fushë. *write_id_card_incorrect
Ju lutem plotësoni këtë fushë
Ju lutem plotësoni këtë fushë. Kjo fushë duhet të përmbajë saktësisht 8 numra
Ju lutem plotësoni këtë fushë. Kjo fushë duhet të përmbaj saktësisht 9 numra.
*write_valid_email
Zgjedhe shumën
Zgjedhe filialen
Zgjedhe filialen
vazhdo
vazhdo
Ju lutem konfirmojeni duke klikuar në rreth, pastaj shtyp vazhdo Anulo