• Ballina
  • Deaktivizimi i komunikimit me SMS dhe e-mail

Deaktivizimi i komunikimit me SMS dhe e-mail

Ju dëshironi të ndërpritni pranimin e SMS/e-mail për qëllime promocionale

Plotësoni të dhënat tuaja
(Ju lutem mos përdorni “hapësirë” gjatë plotësimit të të dhënave tuaja)

(ky numër përmban 16 karaktere)