Transferta

 • Cilat janë informatat për të pranuar para nga vendet jashtë Kosovës?

  Për pranim të parave nga vendet jashtë Kosovës, shkarkoni formën e mëposhtme ku ju mund të gjeni të gjitha detajet e publikuara, forma.

   

 • Cili është SWIFT kodi i bankës?

  Swift kodi i bankës është MBKOXKPRXXX

 • Për sa kohë mbërrijnë transfertat ndërkombëtare?

  Në parim, transfertet ndërkombëtare marrin kohë nga 2-3 ditë pune. Vlen të theksohet se pranimi i transfertave nga shtetet tjera përfshinë edhe banka ndërmjetësuese dhe është proces të cilin nuk e definon banka ProCredit në Kosovë. Në moment që paratë mbërrijnë tek ne, atëherë ato do jenë të gatshme të menaxhohen/tërhiqen nga klientët brenda ditës.

 • Cili është IBAN i bankës?

  IBAN i bankës është XK05 + llogaria bankare e klientit