Kartelat

ProCredit Bank është banka e parë në Kosovë e cila ka filluar të ofroj kartela ndërkombëtarisht të pranuara si: Master Card, Maestro, VISA Classic, VISA Electron dhe VISA Classic Revolving.

Të gjitha këto kartela të Bankës ProCredit  ju ofrojnë qasje në të holla 24 orë, 7 ditë në javë, madje edhe në valutat lokale në mbarë botën. Me këto kartela klientët mund të tërheqin para në bankomate si dhe të paguajnë mallra dhe shërbime. Për klientët privatë, ne ofrojmë: