Klientët Privatë

ProCredit Bank është angazhuar në plotësimin e nevojave të klientëve nëpërmjet ofrimit të një game të gjerë shërbimesh bankare për të gjithë klientët privatë me të ardhura konstante, studentëve, personave të vetëpunësuar dhe familjarëve të tyre.
Duke ofruar shërbime të thjeshta depozituese për klientët privatë si dhe duke investuar burime të konsiderueshme në edukimin financiar, ne kemi për qëllim të promovojmë kulturën e kursimit, e cila mund të sjellë qëndrueshmëri dhe siguri për familjet.

Kreditë private në ProCredit Bank janë në përputhje me vizionin e bankës për t’u ofruar klientëve të saj shërbime të përgjegjshme bankare duke i pasur në konsideratë mundësitë financiare dhe nevojat e tyre specifike.
Përparësia kryesore  e shërbimeve bankare në ProCredit Bank është fleksibiliteti dhe efikasiteti i tyre. Përdorimi i teknologjive inovative garanton cilësi të lartë të shërbimeve. Gjithashtu klientëve tanë privatë ne u ofrojmë  e-banking që ofron qasje në të gjitha xhirollogaritë pa pasur nevojë ta vizitojnë degën e bankës. Për më shumë rreth shërbimeve tona elektronike, ju lutemi klikoni këtu.

ProCredit Bank punon vazhdimisht në zgjerimin e gamës dhe shërbimeve për t’ju përshtatur më mirë nevojave të klientëve! Kemi kënaqësinë t’ ju shërbejmë në njërën nga degët e ProCredit Bank.