Kontaktet

Për çdo pyetje lidhur me bankën tonë luteni të plotësoni formën e mëposhtme.

Drejtuar: info [at] procreditbank-kos.com

Emri *

E-mail *

Mesazhi *

Për çdo pyetje, koment apo ankesë lidhur me shërbimet e bankës luteni të plotësoni formën e mëposhtme.

Drejtuar: customerservice@procreditbank-kos.com

Emri *

E-mail *

Mesazhi *

Email:

Për informacione të përgjithshme mund të na kontaktoni në info@procreditbank-kos.com

Nëse keni ndonjë pyetje, vërejtje, koment ose ankesë lidhur me shërbimin për klientë nga banka jonë, ju lutem na kontaktoni customerservice@procreditbank-kos.com

Adresa Postale:
ProCredit Bank, Kosovë
Rr. Nëna Terezë Nr. 16
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës


Tel: +381 (38) 555 555 ose +386 (0)49 555 555
Fax: +381 (38) 248 777