Kredi e siguruar me para të gatshme

Keni kursime të afatizuara në ProCredit Bank dhe ju duhen paratë? ProCredit Bank ofron kredi të siguruar me para të gatshme. Këto kredi ju ofrohen klientëve të cilët dëshirojnë t’i kursejnë paratë e tyre duke i afatizuar ato, por edhe në të njëjtën kohë të kenë fonde shtesë në dispozicion në llogarinë e tyre.

Shuma minimaleKohëzgjatja e kredisëMjetet e sigurisëMënyra e pagesës
   1,000 Euro Deri në 60 muaj Llogari afatizimi ose shumë e rezervuar
  • Lejohen pagesa mujore, tremujore dhe me vetëm një këst në fund të periudhës së kredisë

 

Për informata shtesë vizitoni degën më të afërt ose na kontaktoni në 038/555 – 555 dhe 049/555 – 555.