Kredi investive

Familja është vlera jonë më e çmuar. Mirëqenia e saj është prioriteti ynë por, edhe ambienti i shtëpisë suaj ka shumë rëndësi. Andaj, ProCredit Bank ka disenjuar kreditë për investime në kushte të banimit dhe finalizimin e punëve ndërtimore në shtëpinë/banesën tuaj.

Këto kredi kanë për qëllim që të përmirësojnë kualitetin e jetës  duke e bërë shtëpinë tuaj më të mirë, më të sigurt dhe më të këndshme për të jetuar.

Shuma minimaleKohëzgjatja e kredisëDokumentet e nevojshmeMënyra e pagesës
3,000 Euro Deri në 120 muaj
  • Letërnjoftimi
  • Kontrata e punës
  • Ndalesa administrative mbi pagën
Këste të rregullta mujore

 

 Për informata shtesë vizitoni degën më të afërt ose na kontaktoni në 038/555 – 555 dhe 049/555 – 555.