Kredi investive

Familja është vlera jonë më e çmuar. Mirëqenia e saj është prioriteti ynë, por edhe ambienti i shtëpisë suaj ka shumë rëndësi. Andaj, “ProCredit Bank” ka dizajnuar kreditë për investime në përmirësimin e kushteve të banimit dhe finalizimin e punëve ndërtimore në shtëpinë/banesën tuaj.

Këto kredi kanë për qëllim që të përmirësojnë kualitetin e jetës duke e bërë shtëpinë tuaj më të mirë, më të sigurt dhe më të këndshme për të jetuar.

Shuma minimaleKohëzgjatja e kredisëDokumentet e nevojshmeMënyra e pagesës
Deri në 30,000 Euro Deri në 60 muaj
  • Letërnjoftimi
  • Kontrata e punës
  • Ndalesa administrative mbi pagën
Këste të rregullta mujore

 

Për informata shtesë vizitoni degën më të afërt ose na kontaktoni në 038/555 – 555 dhe 049/555 – 555.