Kredi për shkollim

Këto kredi ju dedikohen klientëve tanë apo anëtarëve të familjes së tyre të cilët dëshirojnë t’i vazhdojnë më tutje studimet e tyre. ProCredit Bank ka marrëveshje bashkëpunimi me institucione arsimore të zgjedhura në Kosovë.

Shuma e kredisëKohëzgjatja e kredisëDokumentet e nevojshmeMënyra e pagesës
Varësisht nga çmimi i përcaktuar nga institucioni shkollor Deri në 60 muaj
  • Letërnjoftimi
  • Kontrata e punës/dokumentet e biznesit
  • Dëshmi për pranimin ne institucionin arsimor
Këste të rregullta mujore

 

Për informata shtesë vizitoni degën më të afërt ose na kontaktoni në 038/555 – 555 dhe 049/555 – 555.