Kredi për shtëpi dhe banesë

Një shtëpi e rehatshme është burim i rehatisë për ne dhe për familjet tona. Prandaj “ProCredit Bank” ju ofron kredi për shtëpi dhe për banesë duke ju mundësuar blerjen e patundshmërisë (shtëpi, banesë apo truall), si dhe ndërtimin e shtëpisë.

Shuma minimaleKohëzgjatja e kredisëDokumentet e nevojshmeMënyra e pagesës
Deri në 250,000,000 Euro

Deri në 180 muaj

  • Letërnjoftimi
  • Kontrata e punës
  • Ndalesa administrative mbi pagën
  • Kontrata e shitblerjes dhe dokumentet tjera mbi pronësin
Këste të rregullta mujore

 

Për informata shtesë vizitoni degën më të afërt ose na kontaktoni në 038/555 – 555 dhe 049/555 – 555.