Kredi private

Ekzistojnë arsye të shumta pse ne mund të kemi nevojë të huazojmë para. Disa nga ato mund të jenë blerja e një pajisjeje shtëpiake, riparime të ndryshme në shtëpi apo shpenzime të tjera të papritura. ProCredit Bank ka dizajnuar kredinë private e cila ju mundëson realizimin e këtyre ndryshimeve në jetën tuaj.  ar blerjen e patundshmërisë (shtëpi, banesë apo truall) si dhe ndërtimin e shtëpisë.

Shuma minimaleKohëzgjatja e kredisëDokumentet e nevojshmeMënyra e pagesës
1,000 Euro Deri në 60 muaj
  • Letërnjoftimi
  • Kontrata e punës
  • Ndalesa administrative mbi pagën
Këste të rregullta mujore

 

Për informata shtesë vizitoni degën më të afërt ose na kontaktoni në 038/555 – 555 dhe 049/555 – 555.