Kreditë

Duke zbatuar qasjen e kreditimit të përgjegjshëm, ProCredit Bank u ofron klientëve të biznesit llojllojshmëri të shërbimeve kreditore që i plotësojnë kërkesat dhe nevojat specifike të bizneseve. Kreditë tona ofrohen me kushte konkurruese duke u bazuar në analizën e mirfilltë financiare të klientëve tanë edhe mundësinë e tyre të pagesës. Qëllimi ynë është të krijojmë partneritet afatgjatë me klientët tanë.

ProCredit Bank ofron shërbime bankare për të gjithë klientët e biznesit me këto përparësi:

  • Vendimmarrje e shpejtë dhe e bazuar në analizën e biznesit tuaj
  • Këshilltar përgjegjës për biznesin tuaj
  • Punë pa letra, pa burokraci dhe pa shpenzime shtesë
  • Financim afatgjatë

Mbi të gjitha, ProCredit Bank mbështetet fuqishëm në parimet e financimit të përgjegjshëm.