Kreditë

Kreditë private në ProCredit Bank janë në përputhje me misonin e bankës për t'u ofruar klientëve shërbime të përgjegjshme bankare duke i pasur në konsideratë mundësitë financiare dhe nevojat e tyre specifike. ProCredit Bank ofron kredi për renovim të shtëpisë, eko kredi për shtëpi, kredi hipotekare,kredi private etj. të gjitha këto me kushte konkurruese dhe terme të qarta.

Këshilltarët tanë për klientë privatë janë gjithmonë në dispozicion për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja dhe t’ju ndihmojnë në përzgjedhjen e kredisë më të përshtatshme për ju dhe nevojat e familjes suaj.