Kurset e këmbimit

Nëntor 17, 2017
  • CHF
  • Blerje1.1909
  • Shitje 1.1509
  • USD
  • Blerje1.1997
  • Shitje 1.1597
  • GBP
  • Blerje0.9110
  • Shitje 0.8710