Kurset e këmbimit

Shtator 25, 2017
  • CHF
  • Blerje1.1671
  • Shitje 1.1471
  • USD
  • Blerje1.2021
  • Shitje 1.1821
  • GBP
  • Blerje0.8891
  • Shitje 0.8691