Kurset e këmbimit

Korrik 20, 2017
  • CHF
  • Blerje1.11004
  • Shitje 1.09004
  • USD
  • Blerje1.16165
  • Shitje 1.14165
  • GBP
  • Blerje0.89446
  • Shitje 0.87446