Kurset e këmbimit

Shkurt 20, 2017
  • CHF
  • Blerje1.07521
  • Shitje 1.05521
  • USD
  • Blerje1.07255
  • Shitje 1.05255
  • GBP
  • Blerje0.86454
  • Shitje 0.84454