Kurset e këmbimit

Mars 28, 2017
  • CHF
  • Blerje1.08080
  • Shitje 1.06080
  • USD
  • Blerje1.09570
  • Shitje 1.07570
  • GBP
  • Blerje0.87540
  • Shitje 0.85540