Kurset e këmbimit

Korrik 19, 2018
  • CHF
  • Blerje1.18305
  • Shitje 1.14305
  • USD
  • Blerje1.18310
  • Shitje 1.14310
  • GBP
  • Blerje0.91130
  • Shitje 0.87130