Kurset e këmbimit

Maj 26, 2017
  • CHF
  • Blerje1.10044
  • Shitje 1.08044
  • USD
  • Blerje1.12975
  • Shitje 1.10975
  • GBP
  • Blerje0.87964
  • Shitje 0.85964