Kurset e këmbimit

Prill 26, 2018
  • CHF
  • Blerje1.21642
  • Shitje 1.17642
  • USD
  • Blerje1.23745
  • Shitje 1.19745
  • GBP
  • Blerje0.89335
  • Shitje 0.85335