Bankat ProCredit me kampanjë të përbashkët BIZNES PA KUFIJ

Oferta më e favorshme në treg për biznesin tuaj

Në mënyrë që të mbështesë dhe stimulojë aktivitetet e biznesit ndërkombëtare të klientëve tanë, Banka ProCredit  ofron transferte ndërkombëtare të shpejta dhe me çmime të ulëta.

Për çdo transfertë të urdhëruar nga llogaria juaj në Bankën ProCredit në Kosovë në llogarinë e partnerit tuaj të biznesit në rrjetin e bankave ProCredit në Shqipëri, Maqedoni, Bullgari, Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Gjeorgji, Gjermani, Rumani, Ukrainë etj, do të paguani vetëm 2.5 Euro, pavarësisht shumës së transfertës.

Përfitimet për transfertet ProPay:

  • Kosto e ulët – vetëm 2.5 Euro brenda rrjetit të bankave ProCredit
  • Transferte pa komisione – për përfituesin e fondeve
  • Shpejtësi – transfertet kryhen brenda ditës dhe përfituesi i transfertës i merr fondet po atë ditë

Urdhëro trasnfertet përmes platformës e-Banking dhe përfito nga oferta.

Si një bankë Gjermane, ne punojmë vazhdimisht në krijimin e kushteve më të mira, në mënyrë që klientët tanë të gëzojnë shërbime të standardeve Europiane.

Banka ProCredit në Gjermani është banka e vetme korrespodente për transfertet për tërë grupin e bankave ProCredit që siguron që transfertet të kryhen shpejt, me çmime të ulëta dhe në mënyrë efektive.

Gjithashtu, pagesat ndërkombëtare që urdhërohen përmes platformës e-Banking jashtë rrjetit të bankave ProCredit kanë çmime të favorshme, ku ju përfitoni 0% komision për transfertet ndërkombëtarë hyrëse, çmime të ulëta fikse për trasnfertet dalëse si dhe trasnferte të shpejta dhe të sigurta.

Transferte dalëse në valutën
EUR- EUR
Vendet tjera Gjermani
<25,000 20 EUR 10 EUR 20 EUR 10 EUR
25,001-50,000 35 EUR 20 EUR
>50,000 45 EUR 30 EUR


Our Ben/Sha Our Ben/Sha