Blej shtëpi ose banesë përmes kredisë hipotekare

Banka ProCredit ka lansuar ofertën më të re për blerje shtëpisë apo banesës përmes kredisë hipotekare me kushte të volitshme si dhe norma variabile të interesit.

Kjo ofertë speciale i dedikohet klientëve privatë të cilët realizojnë të hyra të rregullta mujore përmes bankave, duke ju ofruar kushte shumë të volitshme si më poshtë:

- Normë nominale vjetore të interesit duke filluar nga 3.95%, ose normë efektive vjetore të interesit duke filluar aktualisht nga 4.10%.
- Si dhe kohëzgjatje deri në 15 vite

Për më shumë informata rreth ofertës, cakto takim me Këshilltarët tanë për Klientë duke thirrur në 038555555/049555555.
Këshilltarët tanë janë të gatshëm për të gjetur zgjidhjen më të mirë për nevojat tuaja financiare së bashku me ju!

Oferta vlen deri më 31 maj 2017