Kredi për Renovim të Shtëpisë/ Banesës pa shpenzime administrative

Prishtinë, 24 janar 2013 - ProCredit Bank ka përgatitur ofertë të re për Kredi për Renovim të Shtëpisë ose Banesës pa shpenzime administrative dhe me normë të volitshme interesi deri në 15,000 Euro me afat kthimi deri në 7 vjet.

Prishtinë, 24 janar 2013 - ProCredit Bank ka përgatitur ofertë të re për Kredi për Renovim të Shtëpisë ose Banesës pa shpenzime administrative dhe me normë të volitshme interesi deri në 15,000 Euro me afat kthimi deri në 7 vjet.

Shfrytëzoni këtë ofertë së bashku me shërbime të tjera si mbitërheqja, kredit kartela,
 e-Banking, SMS mbushje, SMS njoftimi dhe Kodi Identifikues i Klientit.

Oferta vlen deri më 1 mars, 2013.
Për detaje të tjera, ju lutem vizitoni degën më të afërt të ProCredit Bankës.

Jetoni në ambient të këndshëm.