Njoftim për ndryshim të çmimores për shërbime bankare

Njoftim për ndryshim të çmimores për shërbime bankare në kuadër të konceptit ”Bankim Direkt”

ProCredit Sh.a, ju njofton se duke filluar nga data 01 maj 2018, çmimorja për shërbime bankare do të ndryshoj. Ju lutem referohuni ndryshimeve sipas kategorive të mëposhtme:


I.   Personat Fizik (klientë privatë) – kliko këtu
I
I.  Klientë Biznesi – kliko këtu
III. Klientët Institucional – kliko këtu


Grumbullimi i shërbimeve të nevojshme bankare për Bankim Direkt përmes llogarisë rrjedhëse ka për qëllim lehtësimin e punës rutinore bankare përmes platformave digjitale të bankimit 24 orë 7 ditë në javë (ebanking, mbanking, Zona 24/7) dhe mbi të gjitha ka një kosto të vetme për shumicën e shërbimeve të nevojshme bankare ( klienti nuk paguan tarifë për secilin shërbim).

Për çdo informatë shtesë apo paqartësi ju lutem na kontaktoni në Qendrën tonë të Kontaktit në numrat 049 555 555 dhe 038 555 555, na shkruani në customerservice@procreditbank-kos.com ose vizitoni degën më të afërt të Bankës ProCredit.