Njoftim për ndryshim të çmimores për shërbime bankare

Banka ProCredit ju njofton se duke filluar nga data 1 gusht 2018, çmimorja për shërbime bankare do të ndryshoj. Ju lutem referohuni ndryshimeve sipas kategorive të mëposhtme:

I.   Klientë Privatë

- Klientët të cilët kanë hapur llogari para datës 01.05.2018 - kliko çmimoren këtu
- Klientët të cilët hapin llogari “Direkt” pas datës 01.05.2018 - kliko çmimoren këtu

II.  Klientë Biznesi dhe Institucional – kliko këtu

 

Për çdo informatë shtesë apo paqartësi ju lutem na kontaktoni në Qendrën tonë të Kontaktit në numrat 049 555 555 dhe 038 555 555, na shkruani në customerservice@procreditbank-kos.com ose vizitoni degën më të afërt të bankës ProCredit.

Faleminderit