Ofertë speciale për klientët privatë

Banka ProCredit ka lansuar ofertën më të re për klientët privatë për blerje shtëpisë apo banesës përmes kredisë hipotekare me kushte shumë të volitshme si dhe norma variabile të interesit.

Oferta speciale i dedikohet klientëve privatë të cilët realizojnë të hyra të rregullta mujore përmes bankave. Kredia hipotekare ofrohet me kohëzgjatje deri në 15 vite si dhe me norma efektive vjetore të interesit duke filluar aktualisht nga 4.10%, e cila i përfshinë këtu edhe shpenzimet administrative 0.20%.

Përveç normave speciale, ju do të keni këshilltarin tuaj personal të gatshëm për të gjetur zgjidhjen më të mirë për nevojat tuaja financiare së bashku me ju!

Oferta vlen deri më 31 dhjetor 2016.

I interesuar për ofertën?
APLIKO ONLINE
dhe njeri nga këshilltarët tanë do të ju ftojë në takim! Për më shumë, vizito gjithashtu edhe degën më të afërt.