Takimet e informimit të mbajtura për Programin për Bankierë të Rinj

Prishtinë - ProCredit Bank më datë 02 shkurt, 2013 ka mbajtur takime të informimit me qëllim që t’i informoj kandidatët e interesuar për procedurat e rekrutimit të ProCredit Bankës.

Prishtinë - ProCredit Bank më datë 02 shkurt, 2013 ka mbajtur takime të informimit me qëllim që t’i informoj kandidatët e interesuar për procedurat e rekrutimit  të ProCredit Bankës dhe Programin për Bankierë të Rinj.
Këto takime janë mbajtur në 7 qytete të Kosovës: Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjakovë, Ferizaj, Mitrovicë dhe Gjilan.

ProCredit Bank njofton se konkursi për Programin për Bankierë të Rinj është i hapur në vazhdimësi, andaj sa më herët që ju aplikoni, aplikacioni juaj do të trajtohet më herët.

ProCredit Bank ju falënderon për pjesëmarrje.