Llogaria e Kursimit Flex për Fëmijë

Është depozitë e kursimeve që mund të hapet për fëmijë, nën moshën 18 vjeç. Llogaria e kursimit për fëmijë – ProKid ju mundëson të depozitoni para në të në mënyrë të rregullt. Përmes hapjes së kësaj depozite ju mund t’i planifikoni shumë më mirë shpenzimet  e ardhshme të fëmijës suaj, si arsimi ose ndonjë nevojë tjetër.

 Ç’ju ofron llogaria e kursimeve – ProKid në ProCredit Bank?

  • Interes që kreditohet në llogari në fund të vitit
  • Kursim të rregullt përmes urdhëresës automatike nga llogaria juaj
  • Kështu do të arrini të keni një fond të sigurt për fëmijët tuaj për shkollimin apo mirëqenien e tyre.

Dokumentet që kërkohen për hapjen e kësaj llogarie:

  • Certifikata e lindjes
  • Letërnjoftimi i prindit

Njëherësh, me këtë llogari ju ngritni kulturën e kursimit edhe te fëmijët tuaj. Banka jonë, po ashtu mendon rreth kursimeve të tyre, duke i pasuruar me një shumë të caktuar që nga çasti i hapjes së kësaj llogarie si shpërblim për nisjen e kursimeve.