Llogaria e depozitave me afat

Nëse keni një shumë të caktuar të parave, të cilat nuk planifikoni t’i shpenzoni brenda një periudhe të caktuar kohore, atëherë depozita me afat është opsioni më i përshtatshëm për ju. Investimi i të hollave tuaja në depozitën me afat është mënyrë e sigurt dhe efektive për kursimet tuaja.
Ky lloj i depozitave ka një maturim të përcaktuar që duhet respektuar sipas marrëveshjes, të cilën keni bërë me bankën.

Cilat janë avantazhet/përparësitë e llogarisë së depozitave me afat?

  • Normë atraktive të interesit – interesi i fituar kreditohet në llogarinë tuaj rrjedhëse në përfundim të çdo muaji nga data e hapjes së kontratës;
  • Siguri të të hollave tuaja.

Gjithashtu:

  • Ju mund ta ripërtërini automatikisht kontratën;
  • Nuk keni provizion për hapje, për mbyllje apo për mirëmbajtje të kësaj llogarie;
  • Duhet plotësuar bilancin minimal të kërkuar.

 

Përveç interesit shumë të favorshëm dhe të sigurisë së lartë, me këtë llogari ju kurseni për plane afatgjata pa u brengosur për rastësitë që mund t’i sjellë jeta.