Llogaria e depozitave me afat

Nëse keni një shumë të caktuar të parave dhe e dini që nuk do t’ju duhen për një periudhë të caktuar kohore, atëherë depozita me afat është opcioni më i përshtatshëm për ju. Investimi  i të hollave tuaja në depozitën me afat është mënyrë e sigurt dhe efektive për kursimet tuaja.
Ky lloj i depozitave ka një maturim të përcaktuar që duhet respektuar sipas marrëveshjes që keni bërë me bankën.

Ç’ju ofron llogaria e depozitave me afat në afat në ProCredit Bank?

  • Interes që kreditohet në llogari në fund të vitit
  • Siguri të të hollave tuaja

Gjithashtu:

  • Ju mund ta ripërtërisni automatikisht kontratën
  • Nuk keni provizion për hapje ose mbyllje apo mirëmbajtje të kësaj llogarie
  • Kërkohet bilanc minimal i depozituar

Sa më e gjatë që të jetë periudha, interesi do të jetë më i lartë. Pos interesit shumë të favorshëm dhe sigurisë së lartë, me këtë llogari ju kurseni për plane afatgjata pa u brengosur për rastësitë që mund t’i sjellë jeta.