Llogaria e kursimeve Flex

Mënyra më e lehtë dhe më e sigurt e të kursyerit janë kursimet në bankë. Banka ju ofron llogari të ndryshme kursimi në të cilat ju mund t’i kurseni të hollat tuaja dhe ndërkohë të fitoni edhe interes.

Ne në ProCredit Bank në mënyrë të vazhdueshme i kemi shtuar përpjekjet në promivimin e kulturës për të kursyer, sado e vogël të jetë shuma e parave të kursyera, sepse ne besojmë se një gjë e tillë u sjell stabilitet financiar familjeve.
Llogaria e kursimit – është depozitë e kursimit që ju mundëson klientëve privatë të fitojnë interes mbi shumën e kursyer në këtë llogari. Interesi llogaritet në baza ditore dhe ju kreditohet në llogarinë tuaj një herë në vit, në fund të muajit dhjetor.

Kursimet mund t’i nisni që tash, duke ndarë çdo muaj një shumë sado të vogël të hollash. Ne, po ashtu, mund edhe t’ju përkrahim në mënyrën e të kursyerit, duke ju ofruar mundësinë automatike të kalimit të mjeteve nga llogaria rrjedhëse në llogari kursimi, sidomos për ju që merrni pagën nëpërmjet bankës sonë. Kështu i shtoni kursimet tuaja bashkë me interesin e fituar nga banka, të cilat mund t’i përdorni pastaj për qëllime të ndryshme.

Gjithashtu:

  • Ne kemi llogari të ndryshme të kursimit për të përmbushur nevojat tuaja, llogari këto ku ju mund të menaxhoni kursimet tuaja edhe online.
  • ProCredit Bank ofron llogari kursimi në EUR
  •  Filloni të kurseni në shuma të vogla dhe krijoni kulturë të kursimit.

Kursimet janë paratë e lënë mënjanë për të krijuar siguri individuale dhe familjare!

  • Dokumentet që kërkohen për hapjen e kësaj llogarie:
    Letërnjoftimi valid