e-Banking

e-Banking  është sistem i bankimit online që lejon qasje të sigurtë në llogarinë bankare. Ky shërbim ju mundëson bizneseve dhe individëve të realizojnë punët e tyre bankare nga rehatia e zyrave apo shtëpive të tyre 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. e-Banking, është shumë i përshtatshëm për personat të cilët punojnë gjatë ditës dhe nuk kanë kohë të vizitojnë bankën tonë apo institucionet ku kryen këto pagesa.

Versioni i ri
Banka ka lansuar versionin e ri të e-Banking, duke shtuar funksionalitete të cilat do t’iu plotësojnë edhe më shumë nevojat tuaja për shërbime bankare sa më efikase dhe më të lehta për t’u përdorur.

Versioni i i ri i këtij shërbimi elektronik bankar, ka këto veçori të reja:

 • Rivendosja e fjalëkalimit
 • Prioritarizimi i transferteve kombëtare dalëse dhe regjistrimi i tyre në valuta të ndryshme
 • Pagesat për linjat kreditore
 • Më shumë se dy autorizime / nënshkrime për transfere për klientët e biznesit
 • Avancimi i procesit të ekzekutimit të pagave/pagesave masive
 • Menaxhimi i përfituesve
 • Përmirësimi i menysë së “Urdhërpagesave të fundit”
 • Kontrolla e saktësisë së IBAN
 • Inbox në e-Banking
 • Hapja e llogarisë së depozitave me afat


Me versionin më të ri të këtij shërbimi elektronik bankar, sot në Kosovë mund të paguhen shpejtë dhe lehtë të gjitha këto fatura:

 • Tatimet - mujore dhe tre mujore në kuadër të Administratës Tatimore të Kosovës
 • Kontributet pensionale - mujore në kuadër të Administratës Tatimore të Kosovës
 • Taksat doganore - të cilat konfirmohen automatikisht përmes e-mail-it, pasi që të jetë realizuar pagesa
 • Shpenzimet mujore:       
  - Rrymën
  - Ujin
  - Telefonin
 • Shërbimet publike
 • Kompanitë e sigurimeve
 • Pagesat në emër të komunës:
  - Tatimi në pronë
  - Pagesat e kopshtit të fëmijëve
  - Pagesat hipotekare dhe pagesa të tjera që i faturojnë komunat.
 • Pagesat në emër të Ministrisë të Punëve të Brendshmepër nxjerrjen e dokumenteve siç janë:
  çertifikata e lindjes, e martesës, e nënshtetësisë, letërnjoftimet, pasaportat, patentë shoferi dhe dokumentet e tjera të ngjashme.


Cilat janë përfitimet e shërbimit e-Banking?
Për individë dhe biznese:

 • Lehtësi në qasje në llogarinë tuaj 24 orë në ditë, 7 ditë në javë
 • Pagesat e faturave në një vend dhe në çdo kohë të ditës
 • Ekzekutim i pagesave ndër bankare, nacionale dhe ndërkombëtare pa pasur nevojë të vizitohen degët e bankës
 • Shikimi i pasqyrës së transaksioneve të fundit përmes e-Banking në çdo kohë
 • Shikimi i pasqyrës për të gjitha transaksionet që i keni bërë nëpërmjet bankës tonë me detaje si shuma, koha, lokacioni ju ndihmojnë në planifikim të buxhetit mujor apo vetëm përcjellje të shpenzimeve tuaja.
 • Përparësi ekskluzive dhe shumë e konvenueshme për një biznes të suksesshëm është ekzekutimi i rrogave për punëtorët e kompanisë tuaj në mënyrë më të lehtë të mundshme.

Nëse dëshironi të realizoni këto shërbime klikoni KËTU.

VIDEO UDHËZUESE

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të qasemi në e-Banking:

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të shikoni gjendjen e llogarisë:

 Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të realizoni transferta:

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të paguani faturat:

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të resetoni fjalkalimin:

Ndiq videon udhëzuese për të parë hap pas hapi se si të bëni pagës masive:

Çka e bënë të veçantë këtë shërbim?

 • Shpenzime më të ulta - Transaksionet e bëra online përmes përdorimit të e-Banking janë më të lira se transaksionet e bëra në degët e bankës.
 • Shpejtësia -  ju do të kurseni kohë duke përdorur bankimin online  dhe qasja është e palimituar, 24 orë në ditë, 7 ditë  në javë nga çdo vend i botës.

Çfarë nevojitet për t’u pajisur me e-Banking? Të gjithë klientët me llogari të hapur në ProCredit Bank mund të aplikojnë për këtë shërbim, duke vizituar njërën nga degët e bankës. Për më shumë informacione rreth masave të sigurisë ju lutem klikoni: Informata për Sigurinë Online.

 Për çdo informatë shtesë, ju mund të kontaktoni qendrën tonë të thirrjeve 038/555 555 ose 049/ 555 555.