Upravni odbor

Upravni odbor
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Financijska objavljivanja

Gđa. Eriola Bibolli- Generalni Menadžer ProCredit Banke na Kosovu.

Gđa. Bibolli je imenovana za Izvršnu direktoricu ProCredit Banke na Kosovu u aprilu 2019. godine. Gđa. Bibolli je postala deo banke ProCredit na Kosovu 2001. godine. U 2003. godini gđa. Bibolli je imenovana za menađžera rizika, dok je u 2006. godini imenovana kao financijskijska direktorica u ProCredit Banci Kosovo. Gđa Bibolli je postala deo Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovo 2007. godine, a u aprilu 2008. godine je imenovana zamenica Izvršne direktorice.

Gđa Bibolli je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Korči u Albaniji, i okončala je post univerziteteske studije sa titullom magistar poslovnog upravljanja u Univerzitetu Bradford u Engleskoj, u sarandji sa Univerzitetom Nimbas u Holandiji 2005. godine. U julu 2009. godine, gđa Bibolli je završila studije u ProCredit Akademiji upravljanja u Furth u Nemačkoj.

Istovremeno, ona je nosilac odgovornosti u okviru ProCredit grupe ka članica Komiteta za reviziju u ProCredit Banci u Ukrajini od januara 2012. kao i ka članica Upravnog odbora ProCredit Banke u Ekuadoru od septembra 2014. godine.

Gđa Nora Rraci – Članica Upravnog odbora u ProCredit Banci na Kosovu.

Gđa Rraci je imenovana kao članica Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu u aprilu 2019. godine.

Momentalno ona je odgovorna za privatne klijente kao i za Departman za ljudske resurse i osposobljavanja. Gđa Rraci je postala deo ProCredit Banke na Kosovu u 2000. godini. U 2006. godini ona je imenovana za zamenicu menadžera Divizije bankarskih usluga za pojedince, dok je u 2010. godini je imenovana kao rukovodilac Departmana za ljudske resurse i osposobljavanja.

Gđa Rraci je u 2012. godini imenovana kao viša menadžerka ProCredit Banke na Kosovu imajući za odgovornost nadzor Departmana za ljudske resurse i osposobljavanja kao i departman unutrašnjih usluga.

Gđa. Rraci je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univeziteta u Prištini, odsek za Upravljanje i informatiku u 2001. godini. U decembru 2008. godine gđa Rraci završava studije ProCredit Akademije i menadžmenta u Furth u Nemačkoj.

Visar Paçarada – Član Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu

G. Paçarada je imenovan za člana Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu maja meseca 2019. godine.

Trenutno je odgovoran za Odeljenje za poslovne klijente, Jedinicu za životnu sredinu i Trezor.

G. Paçarada je postao deo ProCredit Banke decembra meseca 2007. godine. U 2011. godini je imenovan za Koordinatora za procenu kreditnog rizika dok je 2012. godine postao Rukovodilac Jedinice za kreditiranje srednjih klijenata u okviru Odeljenja za poslovanje. Maja meseca 2014. godine imenovan je za Rukovodioca Odeljenja za sektor srednjeg poslovanja i zatim nastavljajući kao Rukovodilac u Odeljenju za poslovne klijente (SME – MSP) od novembra meseca 2016. godine.

G. Paçarada je diplomirao na Univerzitetu Westminster u Londonu, u smeru Upravljanja međunarodnog poslovanja i takođe je 2016. godine završio studije u ProCredit Akademiji menadžmenta u Furth, Nemačka.

Bejte Cakaj – Član Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu

G. Cakaj je imenovan za člana Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu maja meseca 2019. godine.

Trenutno je odgovoran za Odeljenje za procenu kreditnog rizika, Odeljenje za upravljanje kvalitetom portfolija i Odeljenje za interne usluge.

G. Cakaj je postao deo ProCredit Banke na Kosovu 2009. godine. U 2012. godini je imenovan za Koordinatora za procenu kreditnog rizika. G. Cakaj je 2013. godine završio program za razmenjivanje iskustva gde je u periodu od jedne godine radio u Odeljenju za procenu kreditnog rizika ProCredit Holdinga sa sedištem u Frankfurtu. Avgusta meseca 2016. godine je imenovan za Zamenika Rukovodioca Odeljenja za kreditni rizik. Septembra meseca 2017. godine imenovan je za Službenika usklađenosti za prevenciju pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, dok je novembra meseca 2018. godine imenovan za rukovodioca Odeljenja za procenu kreditnog rizika.

G. Cakaj je diplomirao na Američkom Univerzitetu na Kosovu u smeru Poslovnog upravljanja, trenutno nastavlja postdiplomske studije u smeru Bankarstva i finansijskog upravljanja na Univerzitetu Ljubljane u Prištini. Decembra 2017. godine, g. Cakaj je završio studije u ProCredit Akademiji menadžmenta u Furth, Nemačka.