Kurset e këmbimit

Bordi menaxhues
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1153 1.0753
CHF 1.0786 1.0386
GBP 0.9018 0.8618
CNY 7.8763 7.7363
Refreskuar më: 4/2/2020