Kurset e këmbimit

Bordi menaxhues
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.09965 1.05965
CHF 1.08096 1.04096
GBP 0.85727 0.81727
CNY 7.6629 7.5229
Refreskuar më: 2/21/2020