Kurset e këmbimit

Raportet tremujore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.13045 1.09045
CHF 1.11701 1.07701
GBP 0.86391 0.82391
CNY 7.88285 7.74285
Refreskuar më: 12/6/2019