Kurset e këmbimit

Ankesa
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.12345 1.08345
CHF 1.09122 1.05122
GBP 0.86431 0.82431
CNY 7.7127 7.5727
Refreskuar më: 1/27/2020