Shkruaj e-mail

Kjo platformë është zhvilluar me qëllim që të ju mundësohet klientëve të shkruajnë e-mail për informatat që ju duhen në lidhje me bankën apo shërbimet tona. Banka ProCredit do të trajtoj të gjitha kërkesat me seriozitet të plotë.

Informatat tuaja që do t’i shkruani gjatë këtij aplikimi do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.