Direktorat

Etika biznisa
 • Misija banke
 • Struktura banke
 • Etika biznisa
 • Politike zaštite životne sredine
 • Žalbe
 • Saglasnost
 • Sistema za Uzbunjivanje
 • Financijska objavljivanja

Upravni odbor

 • G. Gabriel Schor –Predsednik Upravog odbora ProCredit Banke na Kosovu.
 • G. Marcel Zeitinger – Član Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu. 
 • G. Rainer Ottenstain - Član Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu.
 • G. Jordan Damchevski – Član Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu.