Kredit za vozila

Usluge u bankomatu

Kredit za vozila vam omogućava kupovinu vozila koje želite za privatne ili poslovne svrhe.

Ovim kreditom mi financiramo kupovinu novih vozila, ali i onih starih (ali ne starijih od 8 godina) preko naših kontakt partnera sa kojima imamo sporazum za saradnju.

Iznos

Potrebni dokumenti

Način plaćanja

Do 80% vrednosti vozila (uključujući i carinu PDV i ostale troškove)

Lična karta

Ugovor o radu / dokumenti biznisa

Predračun za vozilo koje se kupuje

Redovna mesečna plaćanja, a u posebnim slučajevima i neredovna plaćanja