Upravni odbor

Direktorat
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Financijska objavljivanja

Gđa. Eriola Bibolli- Izvršna direktorica ProCredit Banke na Kosovu.

Gđa. Bibolli je imenovana za Izvršnu direktoricu ProCredit Banke na Kosovu u aprilu 2019. godine. Gđa. Bibolli je postala deo banke ProCredit na Kosovu 2001. godine. U 2003. godini gđa. Bibolli je imenovana za menađžera rizika, dok je u 2006. godini imenovana kao financijskijska direktorica u ProCredit Banci Kosovo. Gđa Bibolli je postala deo Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovo 2007. godine, a u aprilu 2008. godine je imenovana zamenica Izvršne direktorice.

Gđa Bibolli je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Korči u Albaniji, i okončala je post univerziteteske studije sa titullom magistar poslovnog upravljanja u Univerzitetu Bradford u Engleskoj, u sarandji sa Univerzitetom Nimbas u Holandiji 2005. godine. U julu 2009. godine, gđa Bibolli je završila studije u ProCredit Akademiji upravljanja u Furth u Nemačkoj.

Istovremeno, ona je nosilac odgovornosti u okviru ProCredit grupe ka članica Komiteta za reviziju u ProCredit Banci u Ukrajini od januara 2012. kao i ka članica Upravnog odbora ProCredit Banke u Ekuadoru od septembra 2014. godine.

Gđa Nora Rraci – Članica Upravnog odbora u ProCredit Banci na Kosovu.

Gđa Rraci je imenovana kao članica Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu u aprilu 2019. godine.

Momentalno ona je odgovorna za privatne klijente kao i za Departman za ljudske resurse i osposobljavanja. Gđa Rraci je postala deo ProCredit Banke na Kosovu u 2000. godini. U 2006. godini ona je imenovana za zamenicu menadžera Divizije bankarskih usluga za pojedince, dok je u 2010. godini je imenovana kao rukovodilac Departmana za ljudske resurse i osposobljavanja.

Gđa Rraci je u 2012. godini imenovana kao viša menadžerka ProCredit Banke na Kosovu imajući za odgovornost nadzor Departmana za ljudske resurse i osposobljavanja kao i departman unutrašnjih usluga.

Gđa. Rraci je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univeziteta u Prištini, odsek za Upravljanje i informatiku u 2001. godini. U decembru 2008. godine gđa Rraci završava studije ProCredit Akademije i menadžmenta u Furth u Nemačkoj.