Upravni odbor

Upravni odbor
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Financijska objavljivanja

Gđa. Eriola Bibolli – Zamenica generalnog direktora

Gđa Bibolli je postala deo ProCredit Banke na Kosovu u 2001. godini. U 2003. godini gđa. Bibolli je imenovana za menadžera za upravljanje rizika, dok je u 2006. godini imenovana za financijskog direktora u ProCredit Banci na Kosovu. Gđa Bibolli je postala član Upravnog odbora ProCredit Banke na Kosovu u 2007. godini, i u aprilu 2008. godine je imenovana za zamenicu generalnog direktora.

Gđa Bibolli je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerzitete Korče u Albaniji, i završila je postdiplomske studije sa naslovom magistar biznis menadžmenta u Univerzitetu Bradford u Engleskoj, u saradnji sa univerzitetom Nimbas u Holandiji, 2005 godine. U julu 2009. godine gđa Bibolli je završila studije u Akademiji ProCredit u Fürth u Nemačkoj.