Kursi ja Valutave

Organizaciona šema
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Financijska objavljivanja
Kurs Kupi Prodaj
USD 1.1287 1.0887
CHF 1.11566 1.07566
GBP 0.91661 0.87661
CNY 7.9049 7.7649
USd 1.12745 1.08745
CHF 1.11446 1.07446
GBP 0.908335 0.868335
CNY 7.8975 7.7575
Ažurirano na: 9/16/2019