Kursi ja Valutave

Etika biznisa
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Sistema za Uzbunjivanje
  • Financijska objavljivanja
Kurs Kupi Prodaj
USD 1.07285 1.03285
CHF 1.0055 0.9655
GBP 0.88041 0.84041
CNY 7.49205 7.35205
Ažurirano na: 12/2/2022