Kursi ja Valutave

Direktorat
  • Misija banke
  • Struktura banke
  • Etika biznisa
  • Politike zaštite životne sredine
  • Žalbe
  • Saglasnost
  • Sistema za Uzbunjivanje
  • Financijska objavljivanja
Kurs Kupi Prodaj
USD 1.22505 1.18505
CHF 1.123235 1.083235
GBP 0.881485 0.841485
CNY 7.8996 7.7596
Ažurirano na: 4/20/2021