e-Banking & transferi

Usluge u bankomatu

Pomoću e-Bankinga koji je osmišljen specijalno za vaš biznis, možete da obavljate mnogobrojne bankarske usluge i da pri tome uštedite i vreme i novac.

Ova usluga se može koristiti veoma brzo i lako, a dovoljno je da imate računar sa pristupom internetu.

Usluge koje možete dobiti preko e-Banking-a:

  • Transferi: preko ProCredit banke na nacionalnom i međunarodnom nivou
  • Plaćanje računa: vodosnabdevanje, električna energija, telefon
  • Plaćanja opštini: porez na dohodak fizičkih lica, penzijski doprinosi, porez na imovinu, druga plaćanja lokalnim/nacionalnim vlastima za primljene usluge (ministarstva, sudovi, itd.), hipotekarna i druga plaćanja.
  • Carinske dažbine koje se odmah potvrđuju putem e-pošte nakon uplate
  • Plaćanja Ministarstvu unutrašnjih poslova za izdavanje dokumenata kao što su: izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o venčanju, potvrda o državljanstvu, lična karta, pasoš, vozačka dozvola i drugi slični dokumenti.
  • Plaćanja osiguravajućim kompanijama
  • Ostale usluge koje se nude na platformi e-Banking-a: Promena pristupnog koda za e-banking, poboljšanje menija platnog naloga poslednje isplate, otvaranje i upravljanje mesečnim trajnim nalogom, otvaranje oročenih depozita i provera stanja svih transakcija izvršenih preko banke sa podacima poput iznosa, vremena, lokacije, koji vam pomažu u mesečnom planiranju budžeta ili praćenju troškova.