Često postavljana pitanja i odgovori

Klijenti mogu da apliciraju za kreditne usluge preko online sistema za aplikaciju koji je integrisan u vebstranicu banke. Tražite aplikaciju ovde.

U širokom opsegu naših usluga, mi nudimo i kredit za kupovinu kuće ili stana. Za više kliknite link.

Da bi se kvalifikovali za kredit u ProCredit banci, kao prvo klijenti treba da žive i deluju na Kosovu. Takođe, klijenti treba da imaju redovna mesečna primanja iz plate, kirije, penzije iz zemalja van Kosova.

Ako nastavite da budete primalac plate / penzije / kirije preko ProCredit banke, onda vi treba da posetite vašu najbližu filijalu i da aplicirate za novi limit dozvoljenog prekoračenja.

Takođe vi možete da aplicirate online za Flex fondove, klikni  ovde.

ProCredit Bank nudi kreditne usluge za stanovnike Kosova. Pored toga, klijenti moraju ispuniti starosne kriterijume predviđene propisima koji se primenjuju na Kosovu (minimalna starost od 18 godina), primati platu preko ProCredit banke ili doneti potvrdu od poslodavca da se plata obrađuje preko banke ili drugi prihod koji je prihvaćen. kiriju ili penziju iz zemalja van Kosova.

Banka nudi auto kredite kroz investicione kredite do 50.000 evra.

Banka pruža kredit za kuću / stan do 360 meseci.