Često postavljana pitanja i odgovori

Lokacije Zona 24 / 7 možete da nađete ovde.

.

Lokacije bankomata možete da nađete ovde.

Dovoljno je da imate debit karticu ProCredit banke i da izvršite najmanje jednu kupovinu u mestima prodaje ProCredit banke i onda možete da izvršite podizanje u ovim mestima. Maksimum podizanja je do 200 evra u toku jednog dana.

Meridian Express, IP – KOS, Emona, Interex, Gorenje
Aztech, Green Pharmacy, Kastrati Pharmacy, Liridoni, Buquku
Tropikal, Abi Center, Abi Store, Abi Plus, Riga Pharm, ELKOS Center, ETC. 

Od 1 maja 2018. god.pristup u štedni račun se omogućava samo preko transfera. Vi možete da upotrebite Zone 24 / 7 za deponovanje u tekuči račun dok preko e-banking-a da ih transferišete u vaš štedni račun.

Klijenti mogu deponovati do 40 novčanica na bankomatu i mogu uplatiti više od jednom u toku dana. Ukoliko klijent želi da uplati više od 9995 evra u toku dana, klijent je dužan da se izjasni o izvoru sredstava putem opcija prikazanih na bankomatu. Depozit se obično prikazuje na računu u roku od najviše 20 minuta, osim za depozite posle 20:00 koji se prikazuju sledećeg dana od 07:00 ujutru.

Biznisi koji imaju dnevni promet veći od 10.000 evra mogu da deponuju njihov promet u svako doba u sefovima dnevnog prometa (dropbox) – za koje je prethodno potreban ugovor od banke. Ugovorom se klijent snabdeva jednom karticom koja dozvoljava pristup u nekoliko sefova deponovanja, prima plastične kese za deponovanje i obrazce za deponovanje (“Nalog za gotovinsko plaćanje” i “Obrazac za izjavu porekla sredstava”) i vrši se određivanje dnevnog limita deponovanja.Pogledajte ovde video vodič.

Minimum iznosa koji možete podići je 10 evra. Obični dnevni limit za podizanje iz bankomata karticom ProCredit banke na Kosovu je 2.000 € dok je nedeljni limit u iznosu od 5.000 €.