Kurset e këmbimit

Misioni i bankës
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1596 1.1196
CHF 1.1527 1.1127
GBP 0.8989 0.8589
0 0
CNY 7.7846 7.6446
Refreskuar më: 1/18/2019