Kurset e këmbimit

Ankesa
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1292 1.0892
CHF 1.09393 1.05393
GBP 0.86434 0.82434
CNY 7.762 7.622
Refreskuar më: 1/23/2020