Kurset e këmbimit

Raportet tremujore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.12665 1.08665
CHF 1.11083 1.07083
GBP 0.92564 0.88564
CNY 7.9144 7.7744
Refreskuar më: 8/23/2019