Kurset e këmbimit

Etika e biznesit
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 0.98515 0.94515
CHF 0.97445 0.93445
GBP 0.91427 0.87427
CNY 7.02162 6.88162
Refreskuar më: 9/27/2022