Kurset e këmbimit

Indeksi WAIR
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1584 1.1184
CHF 1.1496 1.1096
GBP 0.88675 0.84675
CNY 7.69775 7.55775
Refreskuar më: 3/22/2019