Kurset e këmbimit

Bordi menaxhues
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.23565 1.19565
CHF 1.0988 1.0588
GBP 0.9094 0.8694
CNY 7.9303 7.7903
Refreskuar më: 1/20/2021