Kurset e këmbimit

Skema organizative
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.21015 1.17015
CHF 1.113135 1.073135
GBP 0.87721 0.83721
CNY 7.74015 7.60015
Refreskuar më: 6/18/2021