Kurset e këmbimit

Raportet tremujore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.10745 1.06745
CHF 1.023145 0.983145
GBP 0.898645 0.858645
CNY 7.4952 7.3552
Refreskuar më: 1/27/2023