Kurset e këmbimit

Misioni i bankës
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1598 1.1198
CHF 1.15383 1.11383
GBP 0.90963 0.86963
0 0
CNY 7.98165 7.84165
Refreskuar më: 11/21/2018