Kurset e këmbimit

Bordi i drejtorëve
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.14875 1.10875
CHF 1.062355 1.022355
GBP 0.872655 0.832655
CNY 7.2422 7.1022
Refreskuar më: 12/8/2021