Kurset e këmbimit

Bordi i drejtorëve
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.22505 1.18505
CHF 1.123235 1.083235
GBP 0.881485 0.841485
CNY 7.8996 7.7596
Refreskuar më: 4/20/2021