Kurset e këmbimit

Etika e biznesit
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.1972 1.1572
CHF 1.11143 1.07143
GBP 0.87332 0.83332
CNY 7.69265 7.55265
Refreskuar më: 9/17/2021