Kurset e këmbimit

Bordi menaxhues
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1977 1.1577
CHF 1.14943 1.10943
GBP 0.90838 0.86838
0 0
Refreskuar më: 9/21/2018