Kurset e këmbimit

Raportet tremujore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.07835 1.03835
CHF 1.04759 1.00759
GBP 0.868215 0.828215
CNY 7.15365 7.01365
Refreskuar më: 5/20/2022