Kurset e këmbimit

Raportet tremujore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.08535 1.04535
CHF 0.98386 0.94386
GBP 0.88751 0.84751
0 0
Refreskuar më: 9/22/2023