Kurset e këmbimit

Bordi i drejtorëve
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1325 1.0925
CHF 1.12007 1.08007
GBP 0.88402 0.84402
CNY 7.9499 7.8099
Refreskuar më: 10/23/2019