Kurset e këmbimit

Bordi menaxhues
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
USD 1.2058 1.16585
CHF 1.092685 1.052685
GBP 0.93251 0.89251
CNY 7.9526 7.8126
Refreskuar më: 10/21/2020