Kurset e këmbimit

Bordi menaxhues
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Publikimet financiare
Kodi i valutës Blerje Shitje
USD 1.1377 1.0977
CHF 1.14779 1.10779
GBP 0.89419 0.85419
CNY 7.7921 7.6521
Refreskuar më: 5/17/2019