ProCredit Bank Kosovo postaje prva banka u zemlji koja se pridružila okviru EBRD za podelu rizika

12/18/2023

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula je okvir za podelu rizika za kosovske banke, a ProCredit Bank Kosovo (PCBK) je prva koja se pridružila kao partnerska banka.

Saradnja okvira za podelu rizika će podržati strategiju ProCredit Bank za kontinuirani rast poslovanja fokusirajući se na segment malih i srednjih preduzeća, dok će joj omogućiti da zadovolji finansijske potrebe velikih klijenata.

Ovaj okvir je osmišljen tako da omogući EBRD-u da deli izloženost partnerskih banaka lokalnim preduzećima kroz nefondovsko učešće u riziku, što je slično garanciji. ProCredit Bank će imati koristi od nefondovskog okvira za podelu rizika, sa otvorenim periodom dostupnosti.

Pored toga, odobren je fondovski okvir za podelu rizika koji će biti pokrenut u bliskoj budućnosti, gde će EBRD učestvovati u istom iznosu rizika i takođe će obezbediti sredstva za do polovine zajmova.

EBRD će sa ProCredit Bank uspostaviti nefondovsku podelu rizika u ukupnom iznosu do 10 miliona evra i učestvovaće u riziku za do 65 odsto podzajmova za kvalifikovane klijente banke. Pored toga, Banka je odobrila podsticajnu isplatu za životnu sredinu, društvo i upravljanje (ESG) kako bi podržala podzajmoprimce da poboljšaju svoje ESG prakse. Ove isplate, koje su u obliku grantova biće do 10 odsto iznosa kredita sa maksimalno 50.000 evra po podzajmoprimcu.

Šef EBRD-a za Kosovo, Sergiy Maslichenko, je rekao: „Zadovoljstvo nam je što smo pokrenuli EBRD-ov okvir za podelu rizika na Kosovu, podstičući pristup finansijama za lokalna MSP, koja čine okosnicu ekonomije zemlje. Grantovi povezani sa ESG-om služe kao važna komponenta, ilustrujući našu posvećenost održivosti i inkluzivnosti na detaljnom nivou. Verujemo da će ovaj projekat biti još jedna uspešna priča u našem dugogodišnjem partnerstvu sa ProCredit Bank Kosovo.”

Privremeni izvršni direktor ProCredit Bank Kosovo, Visar Paçarada, preneo je zadovoljstvo što postaju prva banka u zemlji koja će učestvovati u okviru EBRD-ove podele rizika: „Kao vodeća banka MSP na Kosovu, fokusirani smo na održivi uticaj u ekonomiji u kojoj mi poslujemo. Zbog toga će okvir za podelu rizika i grantovi povezani sa ESG-om biti vredan alat koji će našim klijentima olakšati put ka održivosti.”

EBRD i ProCredit Bank su održali zajednički događaj u Prištini sa 40 lokalnih malih i srednjih preduzeća da bi predstavili okvir za podelu rizika kao i ESG podsticajnu isplatu. Na događaju je potpisana prva isplata podsticaja sa EBC Distribution, prvim podzajmoprimcem u okviru.

EBRD ima dugu istoriju saradnje sa ProCredit bankom Kosovo, koja je osnovana 2000. godine, u početku je postala manjinski akcionar 2001-2007. Saradnja je nastavljena 2018. godine u vidu kreditnih linija i traje do danas. Trenutno, EBRD poseduje 8,7 odsto akcija ProCredit Bank matične kompanije, ProCredit Holding.

ProCredit Bank Kosovo je treća po veličini banka na Kosovu u smislu njenog neizmirenog kreditnog portfolija od 675 miliona evra – sa tržišnim udelom od 15,6 procenata na kraju 2022 – i vodeća banka za mala i srednja preduzeća u zemlji sa tržišnim udelom od 19,6 procenata od kraja 2022. godine.

Projekat je usklađen sa EBRD-ovom državnom strategijom za Kosovo za period 2022-2027 za podršku privatnim firmama obezbeđivanjem direktnog i indirektnog finansiranja, uključujući podelu rizika, korporacijama i MSP, kao i za projekte obnovljive energije.

Uključujući i ovaj projekat, EBRD je do danas uložila više od 640 miliona evra na Kosovu.

Pogledajte ceo članak ovde.