background

Pronađi paket koji tebi odgovara!

UNAPREĐENI PAKET

5.00€ / mesečno

OTVORI NALOG

Pogledaj spisak usluga

 • Otvaranje, održavanje i zatvaranje tekućeg računa, FlexSave, FlexSave za decu i oročenih depozita
 • Izdavanje, održavanje i poštanska dostava debitne kartice
 • Deponovanje debitnom karticom na bankomatima ProCredit Bank Kosova
 • Podizanje debitnom karticom na POS u određenim prodavnicama (lista)
 • Generisanje mini bilansa na računu na bankomatima ProCredit Bank
 • Promena PIN-a putem m-Bankinga i po prvi put na bankomatu
 • Ponovno aktiviranje PIN-a nakon pogrešnih pokušaja
 • Vraćanje kartice zadržane u bankomatu
 • Dopuna telefona na bankomatima ProCredit Bank sa karticama
 • 3D Secure PIN
 • Transferi između računa istog klijenta i unutar ProCredit Bank putem e-Bankinga
 • Prijava za periodične naloge za plaćanje unutar ProCredit Bank i sa drugim bankama putem e-Bankinga
 • Međunarodni dolazni transferi ProPay
 • Izdavanje i održavanje usluge e-Banking i m-Banking
 • Prijava za SMS usluge (SMS obaveštenje, SMS dopuna, SMS bilans)
 • Uplate za javne institucije, univerzitete, privatne škole, ambasade i osiguravajuća društva putem e-Bankinga

Cenovnik

STANDARDNI PAKET

2.00€ / mesečno

12 meseci BESPLATNO održavanje naloga.

OTVORI NALOG

Pogledaj spisak usluga

 • Otvaranje, održavanje i zatvaranje tekućeg računa, FlexSave, FlexSave za decu i oročenih depozita
 • Izdavanje, održavanje i poštanska dostava debitne kartice
 • Deponovanje debitnom karticom na bankomatima ProCredit Bank Kosova
 • Podizanje debitnom karticom na POS u određenim prodavnicama (lista)
 • Generisanje mini bilansa na računu na bankomatima ProCredit Bank
 • Promena PIN-a putem m-Bankinga i po prvi put na bankomatu
 • Ponovno aktiviranje PIN-a nakon pogrešnih pokušaja
 • Vraćanje kartice zadržane u bankomatu
 • Dopuna telefona na bankomatima ProCredit Bank sa karticama
 • 3D Secure PIN
 • Transferi između računa istog klijenta i unutar ProCredit Bank putem e-Bankinga
 • Prijava za periodične naloge za plaćanje unutar ProCredit Bank i sa drugim bankama putem e-Bankinga
 • Međunarodni dolazni transferi ProPay
 • Izdavanje i održavanje usluge e-Banking i m-Banking
 • Prijava za SMS usluge (SMS obaveštenje, SMS dopuna, SMS bilans)
 • Uplate za javne institucije, univerzitete, privatne škole, ambasade i osiguravajuća društva putem e-Bankinga

 

Cenovnik

PROSTUDENT PAKET

0.00€ / mesečno

OTVORI NALOG

Pogledaj spisak usluga

 • Otvaranje, održavanje i zatvaranje tekućeg računa, FlexSave, i oročenih depozita
 • Izdavanje, održavanje i poštanska dostava debitne kartice
 • Deponovanje debitnom karticom na bankomatima ProCredit Bank Kosova
 • Podizanje debitnom karticom na POS u određenim prodavnicama (lista)
 • Generisanje mini bilansa na računu na bankomatima ProCredit Bank
 • Promena PIN-a putem m-Bankinga i po prvi put na bankomatu
 • Ponovno aktiviranje PIN-a nakon pogrešnih pokušaja
 • Vraćanje kartice zadržane u bankomatu
 • Dopuna telefona na bankomatima ProCredit Bank sa karticama
 • 3D Secure PIN
 • Transferi između računa istog klijenta i unutar ProCredit Bank putem e-Bankinga
 • Prijava za periodične naloge za plaćanje unutar ProCredit Bank i sa drugim bankama putem e-Bankinga
 • Međunarodni dolazni transferi ProPay
 • Izdavanje i održavanje usluge e-Banking i m-Banking
 • Prijava za SMS usluge (SMS obaveštenje, SMS dopuna, SMS bilans)
 • Uplate za javne institucije, univerzitete, privatne škole, ambasade i osiguravajuća društva putem e-Bankinga

 

Cenovnik

OSNOVNI PAKET

0.50 € / mesečno

Besplatno održavanje naloga za ugrožene kategorije.

OTVORI NALOG

Pogledajte listu usluga

 • Otvaranje, održavanje i zatvaranje tekućeg računa, FlekSave, FlekSave za decu i oročene depozite
 • Deponovanje i podizanje debitnom karticom na bankomatima ProCredit banke
 • Promena PIN-a u m-Bankingu i prvi put na bankomatu
 • Ponovno aktiviranje PIN-a nakon netačnih pokušaja
 • Vraćanje preostale kartice na bankomat
 • 3D Secure PIN
 • Transferi između računa istog klijenta i unutar ProCredit banke sa e-Bankingom
 • Prijava za periodične naloge za plaćanje u okviru ProCredit banke i kod drugih banaka sa e-Bankingom iu ekspoziturama
 • ProPai ulazni međunarodni transferi
 • Puštanje i održavanje servisa e-Banking i m-Banking
 • Uplate javnim institucijama, univerzitetima, privatnim školama, ambasadama i osiguravajućim društvima u elektronskom bankarstvu
 • Isplata i depozit u filijali
 • Depozit novčića u filijali/bankomatu
 • Transferi između računa istog klijenta i unutar ProCredit banke u filijali

Cenovnik