Nacionalni transferi

Usluge u bankomatu

Nacionalni transferi su svi platni nalozi koji se realizuju preko banaka koje posluju na teritoriji Kosova. Preko ProCredit banke na Kosovu možete obaviti sledeće vrste nacionalnih transfera:

  • Kod plaćanja putem e-Bankinga za korisnika koji ima račun kod naše banke, sredstva prelaze na račun u proseku u roku od 15 minuta.
  • Preko ProCredit banke možete vršiti plaćanja za klijente koji imaju račun u nekoj od drugih banaka na Kosovu.

Nacionalna plaćanja mogu biti:

  1. Standardna koje se obrađuju u toku istog radnog dana.
  2. Prioritetna koja se izvršavaju samo putem e-Bankinga i obrađuju u roku od 15 minuta od trenutka prijema.

Ostala plaćanja pod kojima se podrazumevaju sva nacionalna plaćanja čija svrha je plaćanje faktura za različite usluge, i to: 

  • Fakture: za vodu, struju, telefon
  • Za račun opštine: porez na lična primanja, penzijski doprinosi, porez na imovinu, druga plaćanja za usluge primljene iz budžetskih jedinica ( ministarstva, sudovi, itd.)
  • Plaćanje carinskih dažbina