Specijalni uslovi za kupovinu automobila/transportnih vozila sa ugovornim partnerom

12/17/2018

ProCredit banka u saradnji sa Autotrade nudi SPECIJALNU MOGUĆNOST za kupovinu novih automobila, uz veoma povoljne uslove, koji se mogu koristiti za poslovne ili lične potrebe. Ova mogućnost uključuje kupovinu hibridnih i električnih automobila. Ovi automobili su veoma ekonomični i koji, osim što donose efikasnost za poslovanje ili porodicu, takođe imaju manji negativan uticaj na životnu sredinu!

Ko može ostvariti korist od ove ponude:

  • Poslovni klijenti koji mogu da koriste automobile za potrebe poslovanja
  • Poslovni klijenti koji mogu da koriste automobile za lične potrebe
  • Privatni klijenti/zaposleni

NAČIN PLAĆANJA: redovna mesečna plaćanja, a u posebnim slučajevima i neredovna plaćanja. 

  •  Nominalna kamatna stopa: samo 3.90%.
  •  Efektivna kamatna stopa je 4.18% za dospeće od 60 meseci.

IZNOS FINANSIRANJA: do 100% vrednosti automobila (uključujući carinu, PDV i druge troškove) i vremenski period do 60 meseci. Klijenti koji koriste ovu uslugu, obavezni su da plaćaju KASKO osiguranje automobila/vozila tokom vremena kada je vozilo pod hipotekom kod banke.

Ova mogućnost za kupovinu ekoloških automobila pokazuje usredsređenost i opšti pristup naše banke u zaštiti životne sredine, što predstavlja važan deo opšteg poslovnog i društvenog modela i integrisanu vrednost u našoj bankarskoj filozofiji. Sve automobile koje poseduje ProCredit banka su ili hibridna ili električna.

...mi smo 100% Hibridni/Električni, a ti?