Promena mesecne provizije u okviru racuna ProCredit Direkt za poslovne klijente

8/30/2018

Počev od 01. oktobra 2018. godine, računu ProCredit Direkt će biti dodate i dodatne usluge, kao rezultat toga mesečna provizija za održavanje računa će biti 20.00 evra.


Ovaj račun vam omogućava potpun pristup finansijama putem elektronskih kanala, odnosno platformama e-Banking, m-Banking i Zone 24/7 sa ciljem da klijenti imaju pristup bankarskim uslugama 24 sati dnevno, 7 dana nedeljno. Strukturiranje bankarskih usluga ima za cilj olakšavanje bankarskog rutinskog rada putem digitalnih platformi. Pre svega, prikupljanje neophodnih bankarskih usluga za direktno bankarstvo putem tekućeg računa ima jedinstveni trošak, za većinu neophodnih bankarskih usluga.

Takođe, u okviru koncepta direktnog bankarstva, poslovanja će po prvi put imati sjajnu priliku da prenose svoje fondove i na Flex štedni račun. Da bi ostvarili kamatu, bilans na ovom računu treba da bude minimum 30.000 evra i kama se računa na dnevnoj osnovi. U slučaju da vaš bilans na računu bude manji od 30.000 evra, onda se neće obračunati kamata i ovaj preostali bilans na ovom računu će se obračunati kao sredstva deponovana na tekući račun. Ovaj račun je pogodan za štednju, za prikupljanje likvidnih sredstava kompanije koja ostanu neiskorišćena. Putem vašeg tekućeg računa možete da deponujete i prenesete na Flex štedni račun sredstva 24 sati dnevno, 7 dana u nedelji, u skladu sa potrebama kompanije, prenoseći prvenstveno sredstva sa Flex štednog računa na Direktan tekući račun.

Bankarske usluge Mesečna provizija
Otvaranje, održavanje i zatvaranje tekućeg računa, štednog računa i računa za oročene depozite 20.00 EUR
5.00 USD/CHF
Izdavanje, održavanje i slanje poštom debitne kartice
Izdavanje, održavanje i slanje poštom kartice deponovanja za treće strane
Održavanje i deponovanje u DropBox
Deponovanje i podizanje novca na bankomatima  ProCredit Banke
Podizanje novca sa POS u određenim prodavnicama (lista)
Tri podizanja novca mesečno na bankomatima drugih banaka na Kosovu
Kupovina u POS ProCredit Banke
Kupovina u POS drugih banaka na Kosovu
Kupovina u POS drugih banaka na Kosovu
Kupovina u POS ProCredit Banke u Albaniji
Generisanje mini-bilansa računa na bankomatima ProCredit Banke
Aktiviranje kartica koja su ostala na bankomatima
3D Secure - IPIN
Plaćanje računa na bankomatima ProCredit Banke
Dopuna telefona na bankomatima ProCredit Banke
Transferi u okviru računa istih klijenata i drugih računa u ProCredit Bank sa e-Banking
Apliciranje i periodični bankarski nalog u okviru ProCredit-a sa e-Banking
Plaćanje mesečnih računa (električna energija, voda, itd.) putem e-Banking
Izdavanje i održavanje e-Banking i m-Banking
Apliciranje za usluge SMS-om i usluge kontakt centra (CIC)
SMS Obaveštenje, SMS Dopuna i SMS Bilans
Potvrda za vizu
Potvrda da klijent ima bankarski račun
Potvrda bankarskih troškova
Potvrda troškova za revizore
Dodavanje/Uklanjanje ovlašćenih lica na računu
Referentno/ciljano/prometno pismo

Kliknite na cenovnik za poslovne klijente

Pored ovih usluga, pruža vam se mogućnost i za:

  • Flex štedni račun, pročitajte više (link)
  • Poslovni krediti, pročitajte više (link)
  • Dozvoljeni minus (overdraft), pročitajte više (link)
  • Ko i kreditni limit, pročitajte više (link)

Povećajte efikasnost vašeg poslovanja tako što ćete obaviti bankarske poslove 24/7 kada god i gde god želite.
Za dodatne informacije ili nejasnoće molimo vas kontaktirajte vašeg Savetnika za poslovne klijente ili naš Kontakt centar na brojeve telefona 049/555 555 i 038/555 555.