Planifiko jetën ashtu siç dëshiron ti!

8/10/2023

Për të financuar planet tuaja afatgjata për banim, Banka ProCredit ka lansuar ofertën me kushte preferenciale për kredi.  

Kredi për shtëpi apo banesë me normë efektive duke filluar nga 4.1% 

  • Kushte preferenciale
  • Afat kthimi deri në 30 vjet 
  • Aplikim i thjeshtë online 

APLIKO TANI 

Oferta vlen deri më 31 tetor 2023!

Shembull për orientim:

Kredi për shtëpi/banesë    

150,000 Eur

Periudha e kthimit të kredisë

240 muaj

Norma vjetore nominale 

3.9%

Shpenzimet administrative 

0.50%

Norma vjetore efektive e interesit

4.1%