Norma referuese e indeksit WAIR (Weighted Average Interest Rate)

Raportet tremujore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Ankesa
  • Pajtueshmëria
  • Sistemi i sinjalizimit
  • Publikimet financiare
Periudha efektive Norma
16.02.2019 - 15.03.2019 0.45%
16.03.2019 - 15.04.2019 0.46%
16.04.2019 - 15.05.2019 0.48%
16.05.2019 - 15.06.2019 0.72%
16.06.2019 - 15.07.2019 0.74%
16.07.2019 - 15.08.2019 0.77%
16.08.2019 - 15.09.2019 1.02%
16.09.2019 - 15.10.2019 1.08%
16.10.2019 - 15.11.2019 1.10%
16.11.2019- 15.12.2019 1.11%
16.12.2019- 15.01.2020 1.12%
16.01.2020- 15.02.2020 1.13%
16.02.2020 - 15.03.2020 1.13%
16.03.2020 - 15.04.2020 1.13%
16.04.2020 - 15.05.2020 1.14%
16.05.2020 - 15.06.2020 1.13%
16.06.2020 - 15.07.2020 1.14%
16.07.2020 - 15.08.2020 1.14%
16.08.2020 - 15.09.2020 1.15%
16.09.2020 - 15.10.2020 1.18%
16.10.2020 - 15.11.2020 1.19%
16.11.2020 - 15.12.2020 1.20%
16.12.2020 - 15.01.2020 1.21%
16.01.2021 - 15.02.2021 1.18%
16.02.2021 - 15.03.2021 1.19%
16.03.2021 - 15.04.2021 1.19%
16.04.2021 - 15.05.2021 1.20%
16.05.2021 - 15.06.2021 1.15%
16.06.2021 - 15.07.2021 1.16%
16.07.2021 - 15.08.2021 1.16%
16.08.2021 - 15.09.2021 1.14%
16.09.2021 - 15.10.2021 1.15%
16.10.2021 - 15.11.2021 1.14%
16.11.2021 - 15.12.2021 1.15%
16.12.2021 - 15.01.2022 1.17%
16.01.2022 - 15.02.2022 1.26%
16.02.2022 - 15.03.2022 1.26%
16.03.2022 - 15.04.2022 1.26%
16.04.2022 - 15.05.2022 1.25%
16.05.2022 - 15.06.2022 1.24%
16.06.2022 - 15.07.2022 1.25%
16.07.2022 - 15.08.2022 1.31%
Refreskuar më: 7/14/2022