Limiti kreditor

Shërbimet përmes bankomatit

Ndërmarrja juaj mund të ketë nevojë financimi kohë pas kohe gjatë investimeve që ju bëni në zhvillimin e biznesit tuaj gjatë një periudhe të caktuar kohore.

Prandaj, për të mos lënë asnjë shqetësim për në minutën e fundit, ju në ProCredit Bank mund të kërkoni shërbimin e limitit kreditor. Pasi ta keni bërë kërkesën për këtë shërbim, këshilltari i specializuar për biznes bën një analizë të vetme ku vlerësohet potenciali juaj kreditor. Pas kësaj analize, banka ju cakton një limit të shumës të cilën ju do ta keni në ProCredit Bank, e që mund ta shfrytëzoni në mënyrë që ju përshtatet më së miri.

Si mund ta shfrytëzoni limitin kreditor?