Kthehu te lista

Parcelë vakante për ndërtim

Prona aktualisht është tokë vakante – e pandërtuar dhe se potenciali i saj është destinimi rezidencial – ndërtimi i një shtëpie banimi bazuar në zhvillimet në zonë.

Të dhënat për pronën

Lloji i pronës

Parcelë

Të dhënat mbi siperfaqen

663.00 m2

Avantazhet e Pronës

Prona gjendet rreth 3.6km në veri të qendrës së Gjilanit, tek fermat e Velekincës. Prona ka formë të rregullt dhe është e rrafshët. Prona nuk ka qasje direkte në rrugë kadastrale, por se qasjen e realizon duke kaluar përmes parcelës 1337-8.

Për çfarë mund ta përdorni këtë pronë?

Rr “Malet e Karadakut” - Gjilan

Çmimi i shitjes

24000 €

Faleminderit për aplikim!